Znamenie

18. ledna 2010 v 14:41 | Smutná duša |  O mne
Narodila som sa v znamení rýb. Nikdy som znameniam neprikladala nejakú dôležitosť, no stretla som sa s jednou knihou, ktorá vo mne zanechala zmiešané pocity. Je to vôbec možné?

Slnko do znamenia Rýb vstupuje 20.februára a zostáva v ňom až do 20. marca. Ide o ženské znamenie s mystickými sklonmi. Živel, ktorý priťahuje všetkých ľudí narodených v tomto znamení, je voda. Sú neobyčajne citliví a pri najmenšom podnete sa rozplačú. Ich hanblivosť vyvoláva dojem zakríknutosti. Môžeme ich zaradiť do skupiny samotárov, ktorí sa veľmi neradi zoznamujú s cudzími ľuďmi. Sú plachí a ovplyvniteľní. Musia sa vždy o všetkom s niekým poradiť. Pokiaľ u seba cítia blízkeho, oddaného a silného človeka, sú nadmieru spokojní. Majú v ňom istotu, po ktorej priam bytostne túžia. Žijú v ustavičnom nekľude a strachu. Všetko vidia skôr očami pesimistov ako optimistov. Majú však úžasnú schopnosť abstrakcie. Ich myslenie je romantické, naplnené fantáziou, snením a utópiou.

Povaha

Ľudia narodení v znamení Rýb sú po povahovej stránke hanbliví a niekedy vzbudzujú dojem zakríknutosti. Sú neobyčajne citliví. Neradi sa zoznamujú s novými ľuďmi. Pôsobia placho. Svoje duševné schopnosti nemôžu alebo lepšie povedané nedokážu uplatniť a ich život sa zrazu javí ako ťažký vnútorný boj. Vedie to k tomu, že majú vážnu, až hĺbavú povahu, ktorá býva poznamenaná pocitom nepochopenia. Sú od prírody citliví a táto ich citlivosť im nedovoľuje presadiť sa v živote. Musia preto vynakladať veľké úsilie pri dosahovaní svojho životného snaženia. Sú príliš jemní na to, aby viedli ťažké a zložité súboje o vlastné prežitie.
Mnoho ľudí ich ovplyvňuje a využíva, pretože ryby sú obetavé. Po čase sú však sklamané a vzhľadom k tomu sa stávajú opatrné až skeptické k okolitému svetu. Títo ľudia majú ideály, v ktorých hľadajú vnútorné šťastie. Prakticky ho však nikdy nenájdu, pretože nemajú v povahe dostatok tvrdosti a aktívnej energie, aby dokázali uspieť v existenčnom zápase. Príliš mnoho citov a nedostatok sily k vlastnému presadeniu u nich vyvoláva bolestivý pocit nespokojnosti. Je škoda takto talentovaných ľudí, že sú príliš skromní a slabí, aby si ich okolie všimlo. Ľudia narodení v tomto znamení žijú intuitívne. Radšej sa uchylujú do sveta fantázie, čo im uberá vlastnú aktivitu. Snívajú na úkor práce. Aj keď majú dobré predsavzatia, nikdy ich nedokážu doťiahnúť do konca. K tomu potrebujú silného jedinca, ktorý ich musí v činnosti neustále podporovať. Vnútorná pasivita spôsobuje u týchto ľudí ich ľahkú ovplyvniteľnosť. Musia sa však mať na pozore, pretože častejšie podliehajú negatívnym ako pozitívnym pocitom. Pre týchto ľudí je typický strach zo života, ktorý je možno považovať za ich základný povahový rys. Tento strach ich nikdy neopúšťa a vytvára tak tragický podtext ich charakteru. Strach je príčinou ich večného nekľudu. Títo ľudia stále trpia a mohlo by sa zdať, že rolu trpiteľov majú najradšej, čo tak v skutočnosti
nie je. Často unikajú pred pravdou a realitou do svojho sveta, v ktorom si vymýšľajú najnemožnejšie situácie.

Charakter

Za priaznivej konštalácie hviezd majú ľudia v tomto znamení čestný charakter, ktorý je poznačený ich tragickým osudom. Inklinujú k tomu, že všetko vidia skôr v čiernych a smutných farbách. Z toho vyplýva aj ich únik pred realitou do vlastného sveta fantázie. Tu nachádzajú kľud pre svoju bolestnú a večne ustráchanú dušu. A nie je možné sa vôbec diviť, že sú niekedy nervózne, však žijú v neustálom strese. Inak sú to ľudia, ktorí radi pomáhajú iným. Pre dobro blízkeho človeka sa dokážu úplne obetovať. Ale keď niekto ich ochotu zneužíva, oni o tom vedia a napriek tomu sa nevzbúria, no pokorne sa "hrajú" na trpiacich a ponižovaných. Veď takéto chovanie nutne vedie k sebapopreniu a sebazničeniu.
Je paradoxné, že aj keď majú duševnú silu, nevedia sa presadiť. Sú skôr skromné a utiahnuté. Tieto charakterové vlastnosti sú skôr považované za kladné, ale ak sú natoľko výrazné, že bránia človeku vo vlastnom uplatnení, ich kladný význam je sporný a diskutabilný. U rýb do popredia vystupuje ich ľahká ovplyvniteľnosť. Často podliehajú nesprávnym názorom a negatívnym vplyvom. Najlepšie je pre nich priateľstvo s čestnými a príkladnými ľuďmi, pretože okolie ich veľmi ovplyvňuje Celkovo potrebujú podporu a ochranu a nie riešiť dlhodobo problémy iných ľudí. Niektorým rybám potom hrozí úplne sebazničenie.
Priaznivá konštalácia hviezd dáva týmto ľudom možnosť zaradiť sa do normálneho sveta a dosahovať úspechy v mnohých aktivitách. Sú to citliví jedinci s krehkými dušami, mnohokrát nekľudní a rozorvaní, bytostne však túžiaci po kľude a harmónii. Sú čestní vo vzťahu k okoliu, aj keď týmto okolím často trpia, znášajú svoj osud pokorne. Keď konajú dobro, robia ho preto, že vychádza z ich vrodenej túhy. No môže sa stať, že po veľkých sklamaniach, hlavne v ľudských vzťahoch na veľa vecí zanevrú a kladné povahové črty sa obrátia proti nim samotným i celej spoločnosti.

Práca

Ľudia v tomto znamení sú skromní a samotársky. Majú veľké problémy so svojim uplatnením, pretože im mnohokrát chýba potrebná sila. Ide však o veľmi talentovaných jedincov, ktorí nedokážu zdolávať svoj každodenný boj. Ich samotárstvo sa často javí ako pasivita alebo nezáujem. V podstate ale ide o tieto vlastnosti. Ľudia ryby túžia po ideáloch, tvrdý život im ich však nedovoľuje uskutočniť. Sú to v podstate dosť nešťastné typy ľudí a v žiadnom prípade sa nehodia ne vedúce miesta. Na to majú málo odvahy a nedostatočnú schopnosť samostatného rozhodovania. Ich mimoriadne senzitívne cítenie predurčuje ich hlboký vzťah k umeniu. Inšpiratívny vplyv má na ne umenie, ktoré pôsobí priamo na zmysly. Prejavujú zvýšený záujem o hudbu a lyrickú poéziu. Neskrotná fantázia a snové videnie sveta tvorí základné východiská ich umeleckej tvorby. Mnohokrát o týchto svojich danostiach netušia a prebudia sa v nich po ťažkej prežitej životnej situácii. U týchto ľudí zohrávajú významnú rolu pri voľbe povolania sociálne motívy. Čo sa týka peňazí, v podstate k nim majú ľahostajný vzťah. V tomto ohľade sú čestní a nikdy by ich nespreneverili. Peniaze celkovo nie sú pre ryby príliš dôležité. Sú nenároční a skromní ľudia, ktorí sa uspokoja aj s málom. Niekedy môžu snívať o inom živote, no vždy sa radi vracajú k tomu svojmu jednoduchému a nenáročnému. O týchto ľuďoch sa taktiež tvrdí, že sú slabí a v živote nič nedokážu. Nie je to však pravda. Nie sú slabí, len sa často oddávajú sneniu, ktoré ich okráda o značnú časť energie. Vďaka intuícii, ale aj vďaka vedomostiam môžu získať uznanie. Ale je samozrejmé a vyplýva to z ich povahovej jemnosti, že musia vynaložiť omnoho viac energie ako ľudia, ktorí pri dosahovaní cieľov využívajú nečestných prostriedkov.
Títo ľudia sú obdarení intuíciou, ktorá im okrem iného pomáha aj pri hľadaní správnej životnej orientácie. Ak ju neuposlúchnu, často sa stane, že sa dostanú do nepríjemnej situácie a ich životná cesta nadobudne nesprávny smer.
Celkovo potrebujú podporu a ochranu a nie riešiť dlhodobo problémy iných ľudí.
Vážny prístup k životu im však nedovolí riskovať. Nepoznajú heslo "risk je zisk". Život berú príliš seriózne na to, aby sa púšťali do činností, ktorej dostatočne neveria a ktorej sa boja.

Zdravie

Precitlivelé povahy ľudí narodených v znamení rýb veľmi citlivo reagujú na všetky vonkajšie vplyvy. Fyzickú bolesť vnímajú títo ľudia mnohokrát intenzívnejšie ako ostatní jedinci. Vrodený strach pôsobí stresovo na organizmus a vyvoláva jeho zníženú odolnosť. Títo ľudia by v prvom rade mali začať vnímať svet z tej krajšej a ľahšej stránky. Musia si zapamätať, že problémy je potrebné riešiť hneď a neunikať pred nimi do vlastného sveta. Vo vlastnom svete sa môžu na chvíľu cítiť bezpečne, po čase sa však nevyriešené problémy dostanú až k nim a spôsobia im ešte väčší strach a beznádej. Takéto stavy ľahko vedú k depresiám a duševným poruchám. Ľudia narodení v znamení rýb si musia uvedomiť, že ako mimoriadne senzibilní jedinci najčastejšie podliehajú neurózam a mnohým iným psychózam. Musia sa zbaviť strachu a aktívne žiť. Zrejme to však nedokážu vlastnými silami a preto keď náhodou pociťujú určité ťažkosti, mali by vyhľadať odborného lekára, ktorý ich pomocou vhodnej terapie dokáže zbaviť všetkých psychických problémov. Veľmi dôležitá je podpora najbližšieho okolia, pochopenie a láska partnera.

Láska

Ženy narodené v znamení rýb patria k typom, ktoré oscilujú medzi rozumom a citom. Mnohé si myslia, že sú slabými bytosťami. Sú síce v citoch veľmi zraniteľné, ale táto slabosť je vlastne ich silnou stránkou. Ak nájdu naplnenie svojich túžob, milujú vášnivo a oddane. Ženy, ktorých citový život zostane nenaplnený, cítia sklamanie a sú veľmi ranené. Podľahnú depresiám a začnú trpieť pocitmi menejcennosti. Ak sa stretnú s fyzickým, či psychickým násilím u partnera, vyvolá to u nich siahodlhé citové otupenie a skľúčenosť. Ich sny o láske sa rozpadávajú a často sa do seba uzatvárajú. Obvykle si vyberajú starších partnerov, u ktorých nachádzajú potrebnú istotu a oázu kľudu. Túžia potom, aby ich niekto chránil a utešoval.
Pre ryby sú úplne nepriaznivé spojenia s ľuďmi v znamení strelca, panny a blížencov.

Keď si to dám všetko dokopy, je to priam neuveriteľné. Bohvie aký mal s nami život úmysel...


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama